SEO-blogg

Hva er nøkkelord i SEO-sammenheng?

Alle organisasjoner har noen produkter, tjenester, tilbud eller behov de ønsker å fremheve på sine nettsteder. Før man begynner å fylle nettstedet med mer eller mindre relevant innhold så må man gjøre en analyse av de viktigste ord og utrykk som man ønsker at søkemotorene skal finne på nettstedet. Man må være klar over at […]

Les mer

SEO tilstandsrapport og revisjon av nettsteder og nøkkelord

Når det gjelder en SEO-revisjon eller tilstandsrapport av nettsider/websider så er det viktig at denne er objektiv og gjøres av andre enn de som har laget hjemmesidene. Det er ikke utenkelig at du kan ha rett til å få rettet opp nettsidene/websidene som en del av en SEO-reklamasjon. Be derfor om hjelp fra et spesialisert […]

Les mer

Brukeroptimalisering vs søkemotoroptimalisering

SEO – byråene holder fortsatt fast på å bruke søkemotoroptimalisering som hovedbegrep for de tjenester bransjen tilbyr. Vi i Findability ønsker heller å bruke begrepet brukeroptimalisering. Det siste året har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) forlangt nye standarder for internettsider i Norge, og hovedfokuset deres er på brukeroptimalisering for alle. Nettsider skal nå støtte […]

Les mer

Internettrafikk fra søkemotorer står for mer enn 50%.

Organisk trafikk fra søkemotorer som Google har nå blitt så viktig at bedrifter som ikke følger opp den trafikken med løpende SEO-rapporter og SEO-analyser med påfølgende tiltak løper stor risiko for å miste omsetning og kunder, samtidig som man kaster bort markedsbudsjetter på unødvendig tiltak. Den organiske trafikken fra søkemotorer er gjennomsnittlig på over 50% […]

Les mer

Hvorfor jobbe med SEO (søkemotoroptimalisering) og SEO-strategi ?

SEO og søkemotoropptimalisering har nå blitt et svært viktig virkemiddel i mediamixen. Uten en SEO-strategi har man faktisk ikke en digital strategi.   Den digitale utviklingen presser bedrifter og organisasjoner til å tenke nytt. Hvis man vil bli funnet på nettet og hos Google må bedriftene tilpasse seg de endringene som skjer hele tiden. Bedriften […]

Les mer

SEO – first

Det er vel ikke nødvendig å forklare hvorfor alle organisasjoner må ha en nettside i dag. Det har mer eller mindre alle. Likevel er det svært mange som ikke bruker nok ressurser på at nettidene skal bli funnet. Evnen til å finne informasjon på nettet varier voldsomt blant brukere av internett. Findability as (evnen til […]

Les mer
×