Nye nettsider -10 SEO-råd og tips når du skal ha nye hjemmesider

Følger man disse SEO-rådene og tipsene når man skal utvikle nye nettsider kan vi garantere at synligheten på nett vil øke betraktelig og dermed trafikken til de nye hjemmesidene.

1. Rydd opp i tekniske problemer før lansering av nye nettsider.

Mange tror at man ikke behøver rydde opp i gamle tekniske problemer når man likevel skal utvikle nye nettsider. Det er ikke riktig. Straff og nedgraderinger av synlighet på Google kan følge med over til de nye websidene hvis man ikke rydder opp på riktig måte i forkant. Etter oppryddingen må de gamle nettsidene reindekseres. I noen tilfeller er det faktisk selve domenet som er straffet.

1200027576

2. Valg av SEO-byrå.

Mange velger å ikke benytte seg av et SEO-byrå og regner med at den eksisterende tekniske leverandøren av CMS/publiseringssystemet har full kontroll. Da kan du fort bli veldig skuffet. Har du noen gang bedt din leverandør rydde opp i tekniske problemer som reduserer synligheten på Google? Hvis ikke så er sannsynligheten stor for at du har redusert synlighet på et eller annet nivå på grunn av dårlig teknisk SEO.

Da er tidspunktet kommet for å ta kontakt med et SEO-byrå, og du bør velge et byrå med SEO-kompetanse på teknisk SEO.

En annen fordel med et teknisk SEO-byrå er at de også kan gi deg objektive råd om hvilke CMS/publiseringssystemer som vil være best for deg i forhold til fremtidig synlighet på nett. De kan også være med å lage en kravspesifikasjon, samt være en objektiv CMS-rådgiver når man skal velge publiseringsløsning og konsulentselskap.

3. Sikre og bevare gammel synlighet på Google ved nye nettsider.

De aller fleste i dag har nettsider og skal ”bare” ha nye nettsider eller bytte ut eller oppgradere sitt gamle publiseringssystem. Da er det svært viktig at man i forkant tar vare på gammel historikk og synlighet på Google. Det vil være veldig dumt om Google og andre søkemotorer mister all historikk de har fra de gamle nettsidene fra mange år tilbake. Dette er faktisk så forretningskritisk at det aldri kan bli understreket for ofte. Det kan ta svært lang tid eller det vil i verste fall ikke være mulig å bygge opp plasseringer på Google man mister ved å ikke sikre og bevare gammel synlighet.

4. Valg av CMS/publiseringsløsning og konsulentselskap.

Først fase bør være valg av et publiseringssystem som er brukervennlig og som gir god synlighet på Google.
Vær svært forsiktig med å tro at alle publiseringssystemer er SEO-vennlige. Det stemmer ikke!
Tenk også på at du kanskje en dag vil bytte konsulentselskap uten å bytte publiseringsløsning, da bør du kanskje velge et system som har en viss utbredelse.

Fase to er valg av konsulentselskap. Ofte henger disse to valgene veldig tett sammen. Men to forskjellige konsulentselskaper kan gi to forskjellige resultater selv om begge leverer det samme CMS-systemet. Hvis du velger et konsulentselskap med egenutviklet publiseringsløsning så bør du tenke igjennom en del risikomomenter som kan oppstå på et senere tidspunkt.

Fase tre er design og innhold. Dette valget bør man gjøre uavhengig av valg av CMS og konsulentselskap. Dette er helt andre profesjoner.

Så være veldig forsiktig med å velge ”all inclusive” selv om det kan ”spare” deg for penger.

5. Design og arkitektur.

I alt for få tilfeller involveres ledelsen eller økonomi-avdelingen når man skal designe nye nettsider. Det er vel få designere som vet hvilke tjenester eller produkter som gir den beste omsetningen eller fortjenesten. Disse økonomisk viktige områdene må få sentral plassering når nye nettsider skal designes. Man lager jo ikke nettsider bare for å ha et pent digitalt visittkort men for å generer mer omsetning eller påvirke sentrale områder.

Brukervennlighet og universell utforming  gir deg veldig ofte god synlighet på nett. Et godt brukeroptimalisert/søkemotoroptimalisert nettsted er viktig sammen med god design for gi synlighet på Google.

6. Blogg

Når man utvikler nye nettsider i dag så bør det være en selvfølge at man integrerer en blogg i løsningen. En blogg som har jevnlige oppdateringer er svært gunstig for SEO-arbeidet og synlighet på nett.

Google liker nettsteder som jevnlig oppdateres og som gir leserne/brukerne av nettstedet nyttig informasjon. Mange er litt redde for å integrere en blogg fordi det setter litt krav til at denne må oppdateres jevnlig og dermed skaffer noen litt ekstra arbeid. Hvis man ikke har en dedikert blogger i organisasjonen så kan man dele på dette arbeidet, kanskje bruke gjestebloggere og benytte eksterne byråer til å hjelpe med dette.

Bloggen burde ligge under hoveddomenet til nettstedet og ikke være et eget nettsted. På den måten styrker også bloggen innholds-arbeidet til selve nettstedet og dermed synlighet på søkemotorene for hovedsidene.nøkkelord

7. Nøkkelord og nøkkelordsanalyse.

Ikke start med design og arkitektur på de nye nettsidene før du har vært gjennom en nøkkelordsanalyse. Disse nøkkelordene er det viktig at man bruker i overskrifter og artikler både på hovedsidene og i bloggen. Prioriter gjerne nøkkelordene i viktighet A, B og C slik at de som jobber med utviklingen av nettsidene skjønner viktigheten av dette.

Det blir også mer og mer vanlig at man søker etter fraser og stiller spørsmål på Google. Det som kalles ”the long tail strategy” må med i vurderingene. Tenk igjennom hvilke søkebegreper og fraser som kan bli brukt. Ta i bruk Google Adwords som hjelp i dette arbeidet.

8. Lenker

Mange og gode lenker både til og fra ditt nettsted skaper autoritet innenfor ditt fagområde på Google. Også lenker mellom dine egne sider er viktig og gir leservennlighet noe som Google liker. Lenkene skaper en autoritet for nettstedet som gjør at tekstene og artiklene blir prioritert høyere på Google fordi selve nettstedet fremstår troverdig og med autoritet. Utrykk som for eksempel Page Rank og Domain Authority er graderinger vi SEO-byråer følger nøye med på for å se hvordan Google rangerer nettstedets troverdighet og autoritet. Gjør en analyse av lenkemuligheter før du lanserer nye nettsider.

Skjermbilde 2015-08-06 kl. 16.46.04

9. Installer viktige analyseverktøy.

Det finnes mange analyseverktøy for å holde en oversikt over alle parametere som er viktige for synlighet på nett. Totalt er det rundt 250 signaler som avgjør hvor gode plasseringer man får på Google.

De viktigste verktøyene er Google Analytics, Google Webmaster Tool, Google Adwords, Moz og Screaming Frog. Man skal ha jobbet med SEO lenge for å mestre alle disse verktøyene alene. Dersom man ønsker å ha kontroll på trafikken på nettsidene så er det nok en stor fordel om man knytter seg opp mot et SEO-byrå som kan hjelpe på de områdene man selv ikke har kompetanse på eller ikke har tid til. Men Google Analytics bør alle ha et forhold til.

10. SEO-rapport

For å kunne følge utviklingen av trafikken på nettstedet er man avhengig av en viss hyppighet av rapporter. Vi i Findability mener man bør ha en litt større rapport hvert kvartal og en stor SEO-revisjon en gang i året. Dette er dog veldig individuelt fra organisasjon til organisasjon. Men å dele kunnskapen om hva som skjer på ditt eget nettsted blir mer og mer forretningskritisk. Man må ha kontroll for å kunne korrigere eller forsterke SEO-strategien.