Synlighet på Google blir borte ved nye nettsider

Når man bytter CMS/publiseringsløsning, får nye nettsider eller gjør større endringer så kan synlighet og historikk som Google har bli borte og man raser på rankingen. Søk SEO-hjelp før du skal ha nye nettsider og problemene oppstår.

Mange er ikke klar over dette. Andre tror at denne reduksjonen i synlighet er helt naturlig i en periode og at synligheten kommer tilbake av seg selv etter en stund. Ja, alle vil ramle på rankingen på Google en periode når man gjør endringer. Men gjør man dette korrekt så vil denne perioden med lavere synlighet være kort, og man vil komme sterkere tilbake enn tidligere. Men for de som ikke gjør dette riktig så vil all historikk som Google har på nettstedet bli borte for alltid, og tidligere god synlighet kommer kanskje aldri tilbake eller det vil ta lang tid, kanskje flere år. Synligheten må derfor bevares og sikres på riktig måte.

For organisasjoner som i dag har organisk trafikk som utgjør over 30% av totaltrafikken til nettsidene så kan dette bli kritisk umiddelbart. Mange bedrifter kan på grunn av dette gå glipp av nye kunder og prosjekter som man tidligere har fått fra Google-søk, og alle skjønner hvilke konsekvenser dette kan få.

Alle leverandører i CMS- og kommunikasjonsbransjen sier i dag at de har kompetanse på SEO. De er tvunget til å si det fordi det har blitt så viktig, men samtidig sier de ofte at de er eksperter på mye annet også. Bytte av CMS/publiseringsløsning, utvikling av nye nettsider eller bytte av domene er så viktig for synlighet og dermed organisk trafikk at her har man ikke råd til å ta noen sjanser. Da bør man bruke et spesialisert SEO-byrå i tillegg. Det er bare å søke på SEO-byrå på Google så finner man de beste.

 

nettbilder

 

Rydd i gammelt rot før du får nye nettsider

 En ganske stor prosent av alle nettsider har allerede feil på nettsidene som Google da straffer med lavere synlighet. Det kan være mindre eller større feil, men alle feil har betydning for synlighet og rangering hos Google. Når man har besluttet eller er på vei til å bytte til nye nettsider så tenker man at man ikke behøver rydde i gamle problemer. Det er dessverre ikke tilfelle. Noen har vært flinke og klart å bevare gammel historikk og synlighet på Google. Men i samme slengen kan man da også tatt vare på gamle feil, og overført straff som Google har gitt tidligere. Det er mange SEO-elementer man må tenke på i en slik prosess.

Man bør derfor begynne å rydde i gammelt rot en god stund før man skal lansere nye nettsider. En tommelfinger regel er at man kan begynne å rydde i det man har tatt beslutningen at man skal ha ny nettsider. Da er man sikker på at man er ferdig når nettsidene skal lanseres. Samtidig har da synligheten blitt bedre i forkant så man faller ikke så langt ned perioden etter at man har lansert nye nettsider.

De aller fleste som skal ha nye nettsider stoler på sin leverandør av nettsidene når det gjelder SEO-kompetanse. Men teknisk SEO-arbeid og synlighet er et eget fag og ikke noe som en prosjektleder, designer eller en vanlig programmerer i kommunikasjonsbransjen har fordypet seg i. Be uansett alltid om å få SEO-arbeidet spesifisert på eget tilbud og ikke sjekk bare designet på referanse-jobbene. Be om å få 10 nøkkelord også og sjekk selv synligheten på disse på Google før du bestemmer deg om du burde bruke et SEO-byrå i tillegg.

Trenger du hjelp av et SEO-byrå så ta kontakt med Tom Martinsen, tom@findability.no