GAME CHANGER – Google vil nå prioritere mobilsøk før desktop

Webmaster og trendanalytiker, Gary Illyes, sier Google innen måneder kommer til å splitte indekseringen mellom mobil og desktop i søk for å skape bedre brukeropplevelser på mobil.

balance
https://www.signupto.com/news/sign-upto-news/draft-mobile-vs-desktop-mobile-wins/

Dette gjør at Google nå ønsker å skille i indekseringen mellom mobil og desktop-søk og prioritere mobil over desktop. Dette skyldes at en overvekt av søk i dag gjøres fra mobil, og Google ønsker da å legge vekt på denne trafikken for å gjøre det enda mer brukervennlig for forbrukerne. Google har fokusert på mobilvennlige nettsider siden annonseringen i April 2015, men dette er et taktskifte i satsingen på mobil.

Dette gjør det enda viktigere enn noen gang å ikke bare fokusere på mobiltilpassede sider, men mobilvennlige. En splittet indeksering vil gjøre det enklere for Google å gi egen “quality score” for mobilsider kontra nettsider for desktop.

Joost de Valk, som driver SEO verktøyet yoast.com sier det er “det logiske neste steget” for søkemotoren.

“Det er naturlig for meg at de velger å bruke to ulike indekseringer og behandle de likt, men nå må de prioritere en av de. Da er det naturlig at de prioriterer mobil, fordi det er den beste og raskeste måten de kan øke volumet i indekseringen”, sier de Valk.

Det handler om at Google ønsker at nettsider skal jobbe mer med responsivitet, istedenfor å skille mellom mobil og desktop-sider. Dette vil skape et økt fokus hos leverandører for å levere mobilløsning som en del av en total nettsiden istedenfor for å skille mellom de ulike plattformene.

Google selv sier: “Vi vil alltid eksperimentere med ulike innfallsvinkler for å holde indekseringen i søk så relevant og nyttig som overhode mulig.” De holder allikevel kortene tett til brystet som vanlig når det kommer til om det er under utvikling og utrulling eller ikke.

Den dagen vil allikevel komme, så det er utrolig viktig at leverandører og kunder fokuserer på dette allerede i dag. Mobiltrafikk er som vi vet stadig økende i volum, en tendens som vil fortsette i årene som kommer.

God SEO!

Kilder:
https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/14/google-desktop-search-out-of-date-mobile