Digitale fredager med Findability

Digitale fredager med Findability.

Findability vil 6 til 8 ganger i året arrangere Digital Fredag.

På disse dagene vil vi sette fokus på utfordringer vi vet næringslivet har rundt digital markedsføring. 

Vi vil spesielt ta for oss utviklingstrekk rundt digitalisering den siste tiden og utfordringer som kommer i nær fremtid.

Digitale fredager vil være et uformelt miniseminar med max 20 personer.

Her skal det man i tillegg til å fylle på med kompetanse også kunne få lufte helt konkrete problemstillinger man sitter med i hverdagen.

Uwe Tippmann i Findability
Uwe Tippmann i Findability.

Det første miniseminaret som holdes førstekommende fredag blir holdt av vår egen Uwe Tippmann. Uwe Tippmann fikk onsdag 14. september æresprisen fra den digitale bransjens organisasjon INMA for:

“Æresprisen gikk til en av ringrevene i søkebransjen, som i tillegg til å oppgradere standarden på nettsteders tekniske synlighet, lage programvare for å analysere søkbarhet, dele sjekklister, og holde kurs, er dette en person som også tok sin aktive del i å rydde opp i bransjen gjennom initiativet som ble omtalt som SEO-politet”

Roar ble også kåret til Performance-marketing konferansens beste foredragsholder så vi burde være i gode hender førstkommende fredag.

I tillegg kommer Monica Arthuson fra Finch for å snakke om Google Adwords.

Neste digital fredag er ikke bestemt enda. Men vi kan allerede nå fortelle at Thomas Moen som er CEO i United Influencer kommer på besøk.

PS! førstkommende fredag er fullbooket.