SEO-analyse og SEO-rapporter av viktige nøkkeltall og feil

Hvis du vil ha en SEO-analyse av nettstedet er det enkelte nøkkeltall man bør ha med, selv om man skal være forsiktig med å kopiere hvilke nøkkeltall man skal ha med fra en SEO-rapport til en annen.Nettsteder er veldig forskjellige og derfor er prioriteringen av nøkkeltall også forskjellig. En SEO-analyse må derfor ta hensyn til viktige subjektive forhold i SEO-rapportene.

1. Eksisterende trafikk på nettstedet må analyseres.

De mest åpenbare tallene man må ha med er totalt antall besøk gjerne brutt ned på kjønn, geografi, hva slags enheter (desktop, mobil eller ipad) trafikken kommer fra og sesongvariasjoner i løpet av året.

Sammenligninger med fjorårets trafikk er svært viktig for å se om det er en positiv eller negativ utvikling. Men svingninger i kortere perioder kan skylles avvik av feriedager og helger, forskjellige annonserings- og kampanjeperioder, bruk av størrelsen på annonsekroner og til og med forskjeller på været. Sammenligninger må derfor gjøres over en litt lengre periode for å kunne gi mest mulig riktig og sammenlignbar informasjon.

Et tall som er veldig undervurdert er bounce rate eller frastøtingsfrekvens. Dette tallet sier noe om hvor mange prosent som går raskt ut av nettsidene igjen og egentlig ikke er interessert. Mange er kjempefornøyd med å få masse klikk og besøk fra en annonse men en SEO-analyse kan vise at bounce raten er svært høy slik at antall klikk/besøk kan være helt uinteressant.

Findability

2. Hvor kommer trafikken fra?

Det er svært viktig å vite hva som generer trafikk til nettsidene. Utrolig mange bedrifter kaster bort markedsføringspenger. De mange analyseverktøyene som finnes kan med utrolig stor nøyaktighet fortelle hva som er smart og hva som er mindre smart bruk av markedsbudsjetter. Det er ikke lenger nødvendig å stole på kvalifisert synsing. Svarene ligger i en SEO-analyse og i analyseverktøyene.

Man kan måle resultater av hver eneste annonse. I utgangspunktet så bør over 50% av trafikken til et nettsted komme fra organisk søk fra søkemotorer som Google. Noen mener gjennomsnittet ligger på rundt 65%. Det er forskjeller i forhold til hvor kjent bedriften er i utgangspunktet, hvor mye penger man kjøper annonser for og ikke minst hvor god jobb man har gjort med nøkkelord, innhold og om den tekniske nettløsninger er god og med få tekniske problemer. Men ligger man under 50% trafikk fra organisk søk så har man et potensiale for forbedringer. Ligger man på under 30% så tyder mye på at man har et SEO-problem. Rundt 10% er vel faktisk en forretningskritisk situasjon som må tas tak i veldig raskt. Mange er i slike situasjoner uten å vite om det fordi de ikke har tilgang til SEO-rapporter.

3. Nøkkelord og nettsidenes autoritet

Svært mange har ingen monitorering eller overvåking av nettstedet. Mange tror at man har ”overlatt” dette til web-byrået eller de som drifter nettstedet. Men sannheten er at de svært sjelden melder fra om tekniske problemer, og de har ihvertfall ikke noe med overvåking av nøkkelord. Plasseringene til nøkkelordene på Google må man overvåke kontinuerlig selv eller gjennom et SEO-byrå. Man bør minimum få en rapport hver måned for å vite om nøkkelordene ligger på førstesiden på Google. Hvis ikke viktige nøkkelord eller fraser gjør det vil man miste trafikk til nettsidene. Svært få klikker seg til side 2.

Etterhvert som nettstedet får flere sider må man også kontrollere om nøkkelordene er brukt i title tags og i H1/H2 titler i artikler. Med flere som publiserer på et nettsted jo større er sjansen for at dette ikke er gjort. Dette bør man gjøre en SEO-analyse av regelmessig hvis man skal jobbe seriøst med nøkkelord og SEO. Disse nøkkelordene bør også sammenlignes med plasseringene til utvalgte konkurrenter for å se om disse kommer bedre ut. Gjør gjerne en SEO-analyse av ”Search Visibility prosenten” for å ha en total-sammenligning med konkurrentene.

En annen ting man bør sammenligne opp mot konkurrentene er domeneautoritet, antall lenker og Page Rank. Dette sier noe om autoriteten til nettstedet ditt og til konkurrentenes. Jo høyere antall kvalitative lenker, jo større er sjansen for en høy domeneautoritet og Page rank. Dette kan også analyseres men her skjer ikke endringene så ofte. Men dette har betydning for plasseringene nøkkelordene får på Google.

SEO Analyse

4. Kvalitativ teknisk SEO-analyse av nettsteder.

Gode kvalitative tekniske analyser er det nesten umulig for den vanlige nettstedseier å gjøre selv. Og leverandørene av nettsider ønsker ikke å gjøre dette fordi det forteller om feil eller mangler ved nettstedet som de selv har hatt ansvaret for. De liker heller ikke å bli kikket i kortene fra et teknisk kompetent SEO-byrå. Derfor er det viktig å bruke et objektivt SEO-byrå som kan gjøre den tekniske SEO-analysen.

Det finnes en mengde feil som kan oppstå enten ved utvikling av nye nettsider eller i løpet av nettstedets livsløp som reduserer synligheten på Google.

Dette kan faktisk dreie seg om alt fra å stenge Google helt ute fra nettstedet til mindre småting. Vanlige feil som oppstår er:

  • feil av type 302, 404 og 500
  • manglende sider som Google ikke viser
  • manglende eller svært dårlige title tag og meta-beskrivelser
  • duplicate content både av innhold og title tags
  • treg lasting av nettsider
  • glemt å videreføre gammel historikk hos Google ved nye nettsider
  • spider traps som gjør at Google aldri blir ferdig med å indeksere
  • enkeltservere som utestenger Google
  • med mer

Det finnes mange utfordringer som kun en SEO-analyse kan finne ut av. Det er derfor viktig å få SEO-rapporter jevnlig.

Hvis noen ønsker å gjennomføre en SEO-analyse så ta kontakt med tom@findability.no