ANALYSE

Trafikkanalyse, teknisk analyse, konkurrentanalyse, innholdsanalyse


Analyse og overvåking


For å være sikker på at vi kan hjelpe deg på en best mulig måte, gjør vi en rekke analyser før vi setter i gang med videre arbeid. På denne måten avdekker vi hvilke problemer og utfordringer dere måtte ha, og det gjør at vi kan jobbe effektivt og målrettet.

En god analyse er avgjørende for hvilke resultater vi oppnår. Noen selskaper kan være ekstremt gode på selve optimaliseringen, men det hjelper lite hvis man ikke vet nøyaktig hva som må optimaliseres. Findability er den beste aktøren på SEO, og da må vi også være den beste på markedet når det gjelder analyser. Vi må vite, ikke tro, hvilke utfordringer dere har. Vi vil vite hvor skoen trykker, og hva som skal prioriteres. Gjennomfører vi en analyse, får dere førstehånds innsikt og et meget godt grunnlag for videre prosess og målsetting.

Trafikkanalyse

En god trafikkanalyse kan være utrolig verdifull. Når du har en nettside må du vite alt om de besøkende, og de som ikke besøker. For å få full kontroll over nettsiden din og alle som besøker den er det viktig med en god trafikkanalyse. Med en trafikkanalyse får du bl.a. oversikt over hvor trafikken kommer fra, hvor lenge de er inne på siden din og hvor de geografisk befinner seg. 

Findability bruker de beste verktøyene for å gi din bedrift verdifull innsikt i trafikken til nettsiden deres. Vi rapporterer nødvendig tallanalyse ferdig sortert på viktige triggerpunkter som gir et fullstendig nødvendig trafikkbilde.

En mann som sitter å ser på Google Analytics

Teknisk analyse

Teknisk analyse av nettstedet gjøres for å finne ut om Google straffer eller nedgraderer nettstedet ditt. Mange jobber med å optimalisere nettstedet for å se visuelt bra ut, og for at innhold skal være bra og relevant. Men hvis Google finner tekniske problemer med nettstedet så kan dette bety at man ikke får de plasseringer som man ellers ville ha fått på Google. Google ”dytter” dermed nettstedets resultater lenger bak/ned. Vi hjelper deg med å avdekke om du er straffet av Google og hvordan man oppnår tillit som gir bedre plasseringer på Google.

Konkurrenter

Hvor god er plasseringer din opp imot dine argeste konkurrenter? Får konkurrentene dine all verdifull trafikk fra Google, mens du sitter igjen med ingenting? Nei? Da skal vi gjøre en analyse av konkurrentene dine. 

Med våre analyseverktøy gir vi deg oversikten over dine viktigste konkurrenter på Google. Samtidig passer vi på hvor bra du rangeres og vi overvåker konkurrentenes plasseringer. Dette gir oss viktig innsikt og grunnlag for hvilke triggerpunkter som utgjør en bedre plassering for deg og i forhold til konkurrentene. Samtidig får vi et grunnlag for hvilke fokusområder som må prioriteres.

Innholdsanalyse

Innholdsanalyse er potensielt den viktigste analysen. Svært mange bedrifter bruker mye penger på en god nettside med godt design, men slurver på selve innholdet. Resultatet er at Google ser på nettsiden din som urelevant for de som søker. Noen nettsider har muligens for lite innhold, mens andre har et mer kaotisk innhold med lite oversikt. Begge ytterpunkter kan være like skadelig for synligheten. 

Innhold har blitt svært viktig, og det er tydelig at bedriftene i markedet også forstår dette. Men samtidig er det mange som ikke har en god handlingsplan for hva slags innhold man har behov for, noe som ofte resulterer i feilprodusert innhold. Med godt innhold kan du selv kontrollere egen synlighet, og hvor relevant sidene er for søkere etter dine tjenester eller produkter. Findability sin innholdsanalyse gir en komplett status på nettsiden i nåtid, om dere har nok og riktig innhold, samt hvilke endringer i innholdet som bør gjøres for optimalisering.