NETTSIDER
Nettsider, blogg, CMS, tekniske rådgivere, SEO

Nettsider og blogg

Hva man velger av CMS/publiseringsløsninger og hvordan nettsider og blogger er skrudd sammen er veldig viktig for teknisk SEO og synlighet på Google. Findability kan hjelpe med SEO og synlighet på de fleste CMS-plattformer og har man valgt WordPress kan vi gjøre hele jobben.

Utvikling av nettsider/blogg i WordPress

I utgangspunktet så er Findabilitys forretningsområde å jobbe som kommunikasjonsrådgivere innen digital markedsføring og som innholdsleverandør til nettsteder, sosiale medier og andre digitale plattformer, samt søkemotoroptimalisering av nettsteder uavhengig av CMS/publiseringsløsning.

Men dersom kunden allerede har bestemt seg for å benytte WordPress som publiseringsløsning vil vi også levere dette.

Vårt utgangspunkt er likevel at vi alltid vil gi de objektive råd som gir best synlighet for kunden basert på de ressursene som kunden har tilgjengelig.

Rådgivere ved valg av CMS/publiseringsløsning.

Det finnes utallige konsulentselskaper og publiseringsløsninger å velge mellom. For mange kunder kan det nærmest bli litt loddtrekning om man velger den beste løsningen for sin organisasjon. I denne jungelen av leverandører kan Findability være en ekstern rådgiver for å finne den CMS-løsningen som gir best synlighet. Vi mener oss helt objektive og vi innehar den tekniske kompetansen som skal til for å lede kundene til det riktige valget. Vi er også gjerne med å utformer kravspesifikasjonen.

Kundens tekniske rådgiver mot tekniske miljøer.

I mange tilfeller er spriket mellom kompetansen til kunden og de tekniske miljøene så stor at det er vanskelig å vite om man har fått en fullstendig SEO-vennlig CMS-løsning. Det kan også være svært vanskelig å vite om det har oppstått problemer over tid. Vi er gjerne med som en representant for kunden for å påse at kundens krav til synlighet blir oppfylt.

Søkemotoroptimalisering av nye nettsteder.

Når man får et nytt nettsted fordi man vil ha nytt innhold eller fordi man bytter ut publiseringsløsningen så oppfatter de fleste kundene at synligheten automatisk har blitt tatt hensyn til av CMS leverandørene.

Det er dessverre ikke tilfelle. Søkemotoroptimaliser er et eget fag og ikke bare en automatisk del av en CMS-løsning. Hvis man IKKE får et eget tilbud på SEO-arbeidet så bør man være på vakt. Det kanskje viktigste området for et SEO-byrå som Findability er å hjelpe kunden før en ny nettløsning blir lagt live. I etterkant kan alt bli mer komplisert. Så kontakt oss når du går med tanker om et nytt nettsted selv om det ikke er vi som skal gjøre design og programmering.