Hvorfor kommer ikke websidene mine opp på Google – SEO-reklamasjon/erstatning?

Det kan faktisk tenkes at den tekniske løsningen er så dårlig satt sammen at det ikke er mulig å få gode plasseringer på Google uansett hvor mye man jobber med nøkkelord, nøkkelordsanalyse, innhold og content marketing. Da kan det være riktig å be om hjelp til en SEO-reklamasjon/erstatning.

(Harald Andre Ryen, Advokat/Partner
Advokatfirmaet Mageli ANS)

Svært mange irriterer seg over at man får dårlige plasseringer på det organiske søket på Google eller ikke kommer opp i det hele tatt. Det betyr at man må kjøpe seg plass på AdWords isteden for å få en fortjent plass i det organiske søket. Google AdWords koster som alle vet penger, og man vil jo helst ikke bruke mer enn man må. Det er dessuten fler og fler som bruker programmer som Adblock som fjerner disse annonsene helt når man søker.

Teknisk SEO

Problemet for de fleste eiere av nettsteder er at de ikke vet hvorfor de ikke kommer opp på Google eller bare får dårlige plasseringer. Man må ligge på førstesiden på Google for å få noen klikk og helst topp fem.

Ofte er den tekniske innsikten hos eierne av nettsteder på et nivå som gjør det umulig å finne ut om det er noen tekniske problemer med nettstedet som hindrer synlighet på Google. I mange tilfeller kan det være at den tekniske leverandøren av nettsidene har skrudd sammen den tekniske løsningen feil. Det finnes en hel rekke fallgruver man kan gå i selv når man har høy kompetanse. Dessverre er det i tillegg mange som ikke har tilstrekkelig kompetanse. Så hvis man ikke kommer opp på Google så er det ikke sikkert dette skylles for lite innhold eller for dårlig strukturert innhold. Det kan like gjerne være at leverandøren av nettstedet har gjort noe teknisk feil som Google ikke liker.

SEO-reklamasjon i samarbeid med teknisk SEO-byrå

Hvorvidt man har et juridisk krav på en SEO-reklamasjon for å rette opp tekniske feil som hindrer synlighet på Google er vel et ganske komplisert spørsmål og er avhengig av de avtalene man har gjort. Men alle CMS-leverandører sier at de har SEO-vennlige publiseringsløsninger. Hva som ligger i det og om det omfatter hele leveransen må man vel gå inn i avtalene som er gjort for å finne ut. Men en ting er det juridiske, det andre er at leverandørene ikke vil ha på seg at deres løsninger er så teknisk dårlige skrudd sammen at det er til hinder for gode plasseringer på Google. Derfor er mange leverandører villig til å rette opp slike feil kostnadsfritt dersom du kan påpeke feilene, men leverandørene påpeker neppe feilene uoppfordret selv. Det trenger du et eksternt teknisk SEO-byrå til. Det kan derfor være svært lønnsomt å betale noen timer til et eksternt teknisk SEO-byrå for å finne mulige feil før du kontakter din faste tekniske leverandør av websidene.

Erstatning for å få synligheten på Google ødelagt.

Findability oppdager mange tilfeller i løpet av et år at nettsteder har mistet
betydelig synlighet på grunn av omlegging eller redesign av nettsidene.
I mange tilfeller så snakker vi om tap av store økonomiske verdier.
For å kunne bevise at en omlegging eller redesign av nettsiden er grunnen til dette tapet av synlighet bør man ha installert Google Analytic, Google Seach Console, Moz eller andre analyseverktøy før selve omleggingen, slik at man kan følge med på utviklingen før og etter omleggingen.
Med disse verktøyene på plass kan vi i Findability finne ut om leverandøren din har gjort noen store feil som strider i mot Google sine retningslinjer for å bevare synligheten under overgangen. En god del kan rettes opp etter at feil har blitt gjort men ikke alt.
Noe av det man kanskje ikke rekker å reparere er tap av inngående eksterne lenker som gir nettsiden din en høyere «seriøsitetsgrad» og dermed bedre synlighet.
For å kunne hjelpe kunder med reklamasjon og eventuelt økonomiske erstatninger i slike saker, så har vi inngått et samarbeide med advokatselskapet Advokatfirmaet Mageli ANS representert med Harald Andre Ryen, Advokat/Partner, som er ekspert på dette området.
Hvis du har en mistanke at noe har skjedd med synligheten under en slik omlegging så ta kontakt med oss i Findability så skal vi sjekke ut om dette er tilfelle, og om det er mulig å redde noe synlighet, eller om du kan kreve reklamasjon eller erstatning.
Både Findability og advokat Harald Andre Ryen hosAdvokatfirmaet Mageli ANS står klar for å hjelpe deg.
Kontakt tom@findability.no dersom du trenger hjelp til dette.