SEO-analyse, SEO-kurs og rapport for ledere

SEO analyse og SEO rapporter er svært viktig for å kunne navigere riktig i forhold til trafikken på internettsidene. SEO rådgivere er helt avhengig av disse analyseverktøyene.

Sitter man i dag som leder i en bedrift eller organisasjon så har man en rekke krav og oppgaver forbundet med denne stillingen. Oppfølging av selskapets eller organisasjonens SEO-analyse er vel derfor langt nede på prioriteringslisten. Men når man vet at trafikken til nettsidene er en måte å finne ut hvor stor interessen for selskapet man leder er eller at man kan gjøre estimater på hva nett-trafikken senere vil generere av inntekter for selskapet, så burde dette ha en mye høyere prioritering

Situasjonen i dag er at svært få ledere har fått en tilstandsrapport eller nettanalyse av internettsidene til bedriften. Det er litt skremmende. Det skal jo svært lite til for å be markedsavdelingen eller nettredaktører levere fra seg en rapport om tilstanden til bedriftens nettsted en gang i mnd. eller i hvert fall en gang kvartalet. Vi som jobber med SEO-analyse mener faktisk at lederen minst en gang i året også burde gi styret en revisjon/tilstandsrapport om nettstedet.

Den store utfordringen er nok at markedsavdelingene eller nettredaktørene ikke har den kompetansen som skal til for å lage en rapport basert på de analyseverktøy som finnes. De har aldri blitt bedt om å gi fra seg en tilstandsrapport eller de har ikke hatt tid eller fått budsjetter fra lederen. De blir derfor sittende på denne viktige informasjonen i en ustrukturert form uten at lederen får ta del i denne innsikten. Men kanskje en leder burde prioritere dette så høyt at han ikke må gå til noen andre i organisasjonen for å få denne informasjonen. Denne rapporten kan lett fås fra et SEO-byrå. Det kan jo være noen utfordringer for enkelte i organisasjonen at de må rapportere hva de selv har fått til av trafikk til bedriftens nettsider. I en slik situasjon kan det være greit for lederen å få en usminket tilstandsrapporten fra en objektiv tredjepart.

 

førstesiden

 

SEO-kurs for ledere

Mange ledere har et litt anstrengt forhold til data og den digitaliseringsprosessen som skjer om dagen. Men det er helt nødvendig for selskapene at lederne har et positivt forhold til dette. Alle ledere kan lese tall i regnskaper. Det er ikke så mye vanskeligere å lese tall fra en SEO-analyse. En dags intensiv kursing fra et kompetent SEO-byrå vil gi en leder god innsikt som kan brukes nesten umiddelbart. De fleste som har vært igjennom denne prosessen skjønner ikke at de ikke har vært mer interessert før. Etter hvert så er det faktisk gøy å følge med på utviklingen, og med beslutningsmyndigheten en leder har kan man ta raske grep for å korrigere en feil utvikling eller forsterke en god.

En ting er selvfølgelig at dette er viktig for selskapet, men en annen er at denne kompetansen er viktig for en leder uansett hvem som er ens arbeidsgiver. Med en slik kompetanse blir man verdsatt høyere ved jobbskifte i den digitale revolusjonen som vi nå er midt inne i.

Vi i Findability vil anbefale å gjøre denne kursingen av ledere personlig eller i små grupper. Da vil læringskurven bli svært bratt.

Ta kontakt med Tom Martinsen tom@findability.no hos Findability as for en uformell prat rundt et kursopplegg.