Får selskapets styre og ledere rapport om nettstedets omsetning og trafikk?

Stadig flere styrer og ledere får løpende rapporter om hva nettstedet genererer av omsetning og trafikk, og om mulige problemer. Er du en leder eller et styremedlem og ikke får dette, kan du ha et problem.

Google Analytics eksempel
Google Analytics eksempel

Ansvar som styremedlem eller leder

Det finnes en rekke rapporter som kan lages til styremedlemmer og ledere. Hvis du ikke mottar noen slike i løpet av et år så mangler du et styringsverktøy for bedriften man er satt til å utvikle og kontrollere. Som alle vet så følger det med et ganske stort ansvar å være styremedlem eller leder i en bedrift eller organisasjon. Dersom du ikke får eller har bedt om en rapport om organisasjonens desidert viktigste markedsføringskanal og om omsetningen og trafikken som websidene generer, har man antageligvis ikke gjort jobben sin som styremedlem eller leder.

Rutiner for dette bør være på plass i dagens digitale verden. Digitalisering skjer over alt rundt oss og kan være vanskelig å forholde seg til. Et minimum for styremedlemmer og ledere er at de får en forståelig rapport fra sine mellomledere eller SEO-byrå om hvilken tilstand den viktigste markedsføringskanalen har i den organisasjonen du er satt til lede eller kontrollere.

Analyseverktøy

Høyst sannsynlig har organisasjonen din opprettet Google Analytics (GA) og Google Search Console (GSC). Google Analytics forteller deg om trafikken og hvor den kommer fra, og om omsetningen på nettstedet ditt. Google Search Console gjør det mulig å kommunisere med Google.  Google forteller her hvis noe er feil, noe som bør endres på eller hva folk søker på for å komme inn på sidene deres.  Her gir Google deg også mulighet for å kommunisere tilbake, slik at Google skal forstå nettstedet ditt bedre og om du har rettet opp de feil Google har påpekt. Disse tilgangene kan du sikkert be om å få tilgang til selv, slik at du løpende kan holde deg oppdatert om det aller viktigste.

Både i analyseverktøyene GA og GSC så kan man gå veldig i dybden for å lære mer og finne ut mer om nettstedet. Dette er vel kanskje mer en oppgave for en markedssjef eller webredaktør. Men disse bør rapportere videre på en enkel og forståelig måte om muligheter, utfordringer og problemer som viser seg bak tallene. I mange sammenhenger er det kanskje bedre at et SEO-byrå lager disse rapportene siden de skal ha høyere kompetanse og har mulighet til se mer av bildet. Samtidig som de kan være mer objektive enn ansatte i bedriften.

Google Analytic og Google Search Console er gratis og er de elementære analyseverktøyene som alle må implementere på sine websider.

Det finnes en rekke analyseverktøy, som ikke er gratis, og som gir mange muligheter. Blant annet kan man se konkurrentene i kortene og man kan ha løpende oversikt over hvilke plasseringer man har på Google uten å sitte å google manuelt selv. Dette gir ofte feil resultat og tar utrolig mye tid. Analyseverktøy gir deg muligheten til å finne hva man bør annonsere etter, og hvordan man kan annonsere så effektivt som mulig. Finne muligheter som ikke Google gir svar på, hvem som lenker til (anbefaler) deg, og masse nyttig informasjon man ikke får andre steder.

Hvor stor en analyse skal være avhenger av kunnskapen man har internt, interessen som ligger i selskapet for å vite, ambisjonene man har for å gjøre nettstedet best mulig og hvor viktig nettsidene er for selskapet.

SEMrush eksempel
SEMrush eksempel

Hvor ofte bør et styremedlem eller en leder få rapporter?

Både et styre og en ledergruppe har forskjellige ansvarsområder. Det gjør at hva slags rapporter og hvor ofte man skal ha dette vil variere. Men alle i et styre bør ha en slik rapport med forklaringer i hvert fall en gang i året. De som har større ansvar på dette området bør ha en rapport en gang i kvartalet. Dette sammenfaller også med Googles indekseringsrutiner, som skal ha gjort en totalindeksering av et nettsted hver 90 dag, men som regel raskere. Da vil man ha muligheter for å fange opp kritiske endringer rimelig fort.

Mange organisasjoner har begynt å kjøpe seg en ”forsikring” mot kritiske endringer og/eller oppdateringer av forbedringer gjennom å gjøre en avtale med et SEO-byrå på månedsbasis. Et SEO-byrå sjekker da regelmessig nettstedets ”helsetilstand”. SEO-byråer har rutiner for dette. Men du MÅ velge et byrå som kan teknisk-SEO. Det er svært mange som påstår de kan dette, men som egentlig ikke har nok kunnskap.

Når man nå går inn i 2019 og man er inne i digitaliseringens tidsalder, vi har til og med en egen digitaliseringsminister, så bør alle organisasjoner få disse rutinene på plass!

Ønsker du å lære mer om SEO rapporter og analyser? Gjennom vårt seminar-konsept Digital Fredag holder vi et event rundt akkurat dette 8. mars og det finner du her