Redirects og synlighet på merker i nettbutikk.

Svært mange nettbutikker ønsker å bli synlige på merkene de selger i nettbutikken. Siden det noen ganger kan være lettere å bli synlig på merker enn på en hovedkategori så er det ikke sikkert dette er en dårlig strategi. Eller hvis man ønsker å være synlig på begge deler.

Hvis du er forhandler av et merke i en nettbutikk så står man i dag ofte foran utfordringen at merkevareleverandøren får den øverste plassen på Google. Mange merkevareleverandører selger også direkte til forbruker selv om man har forhandleravtale med en rekke butikker og nettbutikker. Dette har etter hvert nesten blitt en nødvendighet i enkelte bransjer for at merkevarene skal ha kontroll på eget merke og få tilstrekkelige marginer. Dette er da selvfølgelig en formidabel konkurrent. Hvem har mer relevant innhold på eget merke?
Og når man i tillegg eier domenet så blir det vanskelig å slå. 
Merkevaren selv vil også ofte ha en lavere klikkpris på annonsene på Google på eget merke enn andre forhandlere. 

Heldigvis så klikker man ikke bare på førsteplasser på Google, så det er fortsatt ledige plasser og businessmuligheter på førstesiden. I tillegg søker folk med lenger søkestrenger. Det blir da viktig at man lager en struktur som gjør at man kan kapre disse plassene etter selve merkevaren eller man faktisk slår merkevaren hvis den ikke har gjort jobben sin.

Det de aller fleste nettbutikker gjør som er forhandler av et merke; er at man legger produktene inn i hovedkategorien sammen med andre merker, og at man i tillegg lager en merkeside hvor man viser alle produktene under dette merket samlet.
Man skriver kanskje en tekst til merkesidene sammen med oppramsingen av produktene med bilder og bildetekster, og så tror man dette er nok. I svært mange tilfeller er det absolutt ikke nok.

Her ser dere hvordan vi har løst dette for en kunde av oss. Vi lager underkategorier på merkesidene, en nettside i nettsiden.

Hvis du skal bygge synlighet på et merke, som ikke er ditt eget, så kreves det ofte mer. Du bør lage mer innhold slik at både bruker og Google finner mer relevant innhold og derfor lettere kan navigere. Det er her kombinasjonen av merkevare og kategori gir deg mulighet til å strukturere merkevareproduktene bedre, gi mer innhold til sidene og gjør produktene lettere å finne.

Du bygger faktisk en nettside inne i nettsiden rundt merkevaren. Du generer mange nye sider som kan fylles med relevant innhold.

Du gir da mer innhold og flere undersider til merkevaren slik at du kan rangere på både hovedsiden for merkevaren og et nytt nivå som er underkategorisidene. Dette kan ofte gi flere enn en plass på forsiden på søket ditt. Det som skjer er at hovedsiden for merkevaren blir sterkere og man lettere blir synlig i den lange halen/søkestrenger under merket. Dette blir en vinn-vinn situasjon.

Men det kreves selvfølgelig at det skrives mer tekst/innhold.

Her kan man nå bli synlig på alle underkategoriene i tillegg til selve merkesiden. 

Underkategorier gjør det lettere med løpende redirects for nettbutikker!

De fleste har hørt at når man bytter nettsted eller domene, gjør redesign, innholdsoppdateringer eller at sider/produkter utgår så skal man redirecte til den nye siden som er mest mulig lik den gamle. Det kaller vi 1:1 permanent redirect med en 301. 

Dette gjør man for å ta vare på eksterne lenker og hindre fall i synlighet, mens den nye siden generer sin egen synlighet over tid, men også for at den gamle siden skal gi sin ”anbefaling” til en ny side. Men husk hvis den nye sidene ikke har like godt eller bedre innhold vil den miste synlighet over tid likevel.

I prinsippet fungerer det slik at hvis man bytter side og begge sidene har identisk likt innhold så vil de få lik plassering på Google ved en overgang. Men så enkelt er det nok ikke likevel. Det finnes flere andre parametere som spiller inn.

Her ser man at G-sport har valgt å løse dette med den «gammeldagse» metoden. De samler 465 produkter inn på en enkelt merkeside. 

Redirects-utfordringer hos nettbutikker.

Nå har jeg akkurat fortalt at man skal gjøre redirects til den siden som er mest mulig lik, altså en 1:1 redirects med en 301. Men hos nettbutter dukker det opp andre utfordringer. Mange nettbutikker bytter ut produktene sine veldig ofte eller har produkter som utgår fra sortimentet, mens andre beholder produktene sine lenger. Hastigheten på bytte av produkter kan faktisk være forskjellen på om en produktside har blitt indeksert godt eller ikke. 

En nettside med produkter som byttes ofte bør ikke benytte 1:1 redirect da siden kanskje aldri rekker å bli indeksert godt nok. Det er da bedre å benytte redirecten (anbefalingen) til en side som faktisk blir værende lenge. Denne redirect-verdien har betydning for synligheten av siden.
Dersom en produktside har klart å rangere godt så er det også en risiko å redirecte den til et annet produkt da det langt fra er sikkert at dette produkt/siden vil bli værende lenge nok eller bli godt nok indeksert.

Det kan også bli enormt ressurskrevende og hele tiden finne akkurat det produktet som er mest mulig likt. Man kan også etterhvert holde på å redirecte på en redirect på en redirect også videre. Denne redirecten vil da etter hvert miste sin kraft å bli ”verdiløs”.

Mange redirecter derfor til merkesiden eller kategorisiden isteden og noen til forsiden (noe som ikke er like bra).
Grunnen til at dette er smartere er at kategorisidene og merkesidene blir værende mye lenger og vil beholde verdien av redirecten (anbefalingen) kanskje til evig tid, og vil derfor styrke sin synlighet etter hvert som tiden går.

Merkekategori-struktur.

Oppretter du en merkekategori-struktur i tillegg så gir du alle produkt-redirects et enda bedre alternativ som er mer identisk enn selve merkesiden og mye mer lik enn hovedkategorisidene. Relevansen og innholdet er her altså mye likere det produktet du skal redirecte. Dette er også sider du antageligvis vil beholde så lenge du selger merket. 

Hvis merket utgår kan du lett redirecte til hovedkategorien eller til et annet (nytt) likt merke. Dette betyr at det kan være svært viktig å dele opp merkesidene i underkategorier også!

Dette vil gi bedre synlighet og mye flere/bedre sider for redirects.

Ved å gjøre dette oppnår du følgende ting:

 • Merkesidene dine vil bli bedre rangert
 • Merkekategoriene vil også bli høyt rangert
 • Merkekategoriene vil letter bli synlig i den lange halen
 • Bildene på merkekategorisidene blir lettere synlig på bildesøk på Google.
 • Ressursbesparende istedenfor å redirecte masse sider 1:1
 • Riktigere bruk av redirects enn til merkesiden eller hovedkategori.
 • Verdien av redirects blir værende lenge.
 • Mange flere title tag/metabeskrivelser/innhold.
 • Spesifikke Title Tag for merket/produktet.
 • Mye mer relevant innhold for brukeren og Google.
 • Vil styrke hele nettstedet.

Ta kontakt med oss i Findability hvis dette ble litt for komplisert eller for ytterligere synlighetsråd.