SEO
SEO-analyse, teknisk SEO, nøkkelordsoptimalisering, overvåking

SEO-arbeid

Det å jobbe med SEO handler om å optimalisere nettsidene på best mulig måte, slik at man blir mer synlig hos de forskjellige søkemotorene. Dette er en jobb som mange tror er enkel, men som er vanskelig å gjøre riktig. Vi i Findability er eksperter på SEO, og tør å påstå at vi er blant Norges beste SEO-byråer. Vi brenner for din synlighet!

Alle kan bruke analyseverktøy og kalle seg selv SEO-konsulenter. Men det er få i Norge som er like gode på søkemotoroptimalisering og teknisk SEO som det Findability er. Alle våre ansatte får grundig opplæring i SEO, og når vi har Roar Eriksen med oss på laget, da står vi stødig blant dagens byråer. 

Det finnes som sagt mange forskjellige analyseverktøy man kan ta i bruk for å få god hjelp til søkemotoroptimalisering. Vi har gjort grundig research og har plukket ut verktøy vi mener jobber perfekt sammen. Verktøy som gjør at vi kan hjelpe våre kunder til enhver tid. 

SEO-analyse

I dag bruker vi i Findability over 10 forskjellige analyseverktøy for å finne ut hvilke utfordringer og muligheter som finnes hos de forskjellige nettstedene. Denne jobben gjør vi før vi begynner med selve optimaliseringen. Mens mange byråer bare kjører i gang med alle verktøyene sine uten å ha en dypere kunnskap om søkemotoroptimalisering, er det her vi virkelig skiller oss ut. Vi har en grundig og dyp kunnskap om SEO, og ikke minst teknisk SEO. Dette gjør at når vi gjør en SEO-analyse, sitter vi igjen med mange forbedringsområder som vi kan hjelpe kundene våre med. 

Med vår kompetanse og verktøyene vi bruker kan vi kjapt og effektivt komme i gang med å optimalisere din nettside og gi deg bedre synlighet.

Teknisk SEO

Det finnes mange områder man kan jobbe med når det gjelder søkemotoroptimalisering, men noe av det viktigste, og kanskje vanskeligste, er teknisk SEO. Det er flere ting vi går i gjennom her, men noe av det viktigste vi gjør er å sikre at nettsiden til kunden vår har et grunnlag som gjør at den optimaliseringen vi gjør på andre områder, faktisk fungerer. Man kan jobbe seg i hjel med å optimalisere nettsider og kun få dårlige resultater, hvis det tekniske blir glemt. 

Det at vi har så god kunnskap om det tekniske bak en nettside gjør at vi ofte fungerer som et mellomledd mellom kunden vår og utvikler av siden. Den aller beste måten å jobbe med teknisk SEO på er ved å bruke oss allerede fra da siden skal utvikles. Her sikrer vi at vi kan gi kundene våre et tilnærmet perfekt utgangspunkt for å sikre seg god synlighet senere.

Nøkkelordsoptimalisering

Samtidig som at vi jobber med teknisk SEO setter vi i gang med en nøkkelordsanalyse. Denne analysen bruker vi når vi senere skal optimalisere nettsidene. Med denne analysen får vi avdekket hva det er som blir søkt etter. Er det flest søk etter headset eller hodetelefoner? Dette avdekker vi med en nøkkelordsanalyse og kan deretter optimalisere sidene til kundene våre etter de ordene som har et størst søkevolum. Dette er en meget viktig del av optimaliseringen vår, da man ikke ønsker å være synlig på ord som ingen søker etter. 

Etter å ha funnet ut hva det er størst søkevolum på, kan vi velge hvilke nøkkelord vi ønsker å fokusere på. Her finner vi også ut hvilke søkefraser som blir mest brukt. Det er ikke lenger slik at man søker etter “familiebil”, men mer og mer hele setninger. “Familiebil med plass til 3 barneseter” er for eksempel en perfekt setning å bli synlig på, hvis du selger slike biler. Vi tar også i bruk flere av våre verktøy for å overvåke hvilke plasseringer dere har på de forskjellige søkefrasene.

Monitorering

Skal man jobbe med å bedre synligheten sin på organiske søk, tar dette tid. SEO er ikke en sprint, men et maraton. Derfor er det meget viktig at vi som SEO-byrå overvåker og monitorerer nettsidene, nøkkelord, hvordan dere ranker på søkemotorene til en hver tid, og også konkurrentene deres for å passe på at dere ikke blir hengende etter dem. Mye av vår tid etter at vi har gjort grovarbeidet med optimalisering handler om det å følge med på nettsidene for å hele tiden kunne gjøre tiltak som bedrer synligheten.

Ikke minst gjør dette at vi kan plukke opp feil og ting som skjer så fort som mulig. Google oppdaterer algoritmene sine hele tiden, så det er viktig at vi kan ta de utfordringene så fort de dukker opp.