KURS OG FOREDRAG

SEO-foredrag, interkurs for bedrifter, workshops, SEO-analyseverktøy


SEO-arbeid


SEO handler om optimalisering av nettsider for å oppnå best mulig synlighet hos søkemotorene. Dette er en profesjon som krever inngående teknisk og taktisk fagkompetanse for å oppnå optimalisering.

Mange kan bruke analyseverktøy og kalle seg selv SEO-konsulenter. Men med Norges fremste SEO analytiker Uwe Tippmann i spissen for et kompetent og bredt fagmiljø er det få som er like gode på søkemotoroptimalisering og teknisk SEO som Findability.

Kontinuerlig vurdering og igjennom mange år med grundig research innehar vi de verktøyene som er komplimenterende og fungere optimalt. Disse verktøyene sammen med fagpersoner er det som utgjør den viktige forskjellen og gjør Findability til Norges fremste SEO-byrå.

SEO-analyse

Findability besitter, til enhver tid, over 10 forskjellige analyseverktøy for å tilegne oss nødvendig innsikt om hvilke utfordringer og muligheter som finnes hos de forskjellige nettstedene. Vi skiller oss ut fra andre byråer med en dypere faglig og teknisk kunnskap om SEO og har inngående kunnskap om bruk og sammensetning av de analyseverktøyene som er tilgjengelige for å gi et bedre og mer riktig realitetsbilde og grunnlag for forbedringer.

Med Findability sin kompetanse og sammensetningen av verktøyene vi bruker, kan vi raskt og effektivt optimalisere nettsiden din og oppnå bedre synlighet.

Det står skrevet Google med lysstoffrør.

Teknisk SEO

Teknisk SEO er nok det vanskeligste fagfeltet innen optimalisering for søkemotorer. Her finnes det mange fallgruver og man er avhengig av inngående forståelse for hvordan søkemotorene er bygget opp for å oppnå et optimalt resultat. I tillegg handler det om et overblikk for hvordan man teknisk setter opp en løsning opp imot målsetting og komplementerende elementer. Nederlaget er tøft når man har brukt betydelige ressurser på søkemotoroptimalisering, for så å ikke oppleve ønsket resultat, fordi man ikke har tenkt på det tekniske oppsettet. 

I og med at Findability har så god kunnskap om de tekniske elementene bak en nettside gjør at vi ofte fungerer som et mellomledd mellom kunden og utvikler. Det optimale er å benytte Findability sin kompetanse på teknisk SEO helt fra starten av et prosjekt, da sikres et perfekt utgangspunkt for optimal synlighet.

Nøkkelordsoptimalisering

Nøkkelordsanalyse gjøres samtidig med teknisk SEO. Denne analysen brukes senere for å optimalisere nettsidene. Med nøkkelordsanalyse avdekker vi hva det som har størst søkevolum. Er det flest søk etter headset eller hodetelefoner? Dette er en viktig del av optimaliseringen, man ønsker ikke å være synlig på ord som ingen søker etter. 

Etter en analyse på hva det er størst søkevolum på, velger vi hvilke nøkkelord som det skal fokuseres på, i tillegg finner vi hvilke søkefraser som blir mest brukt. I og med at brukernes søk baseres mer og mer på hele setninger/fraser er det høyst relevant. F.eks. en som søker etter ny bil på nett kan fort et søk være “Familiebil med plass til 3 barneseter” og ikke bare «familiebil”. I kombinasjon med flere av våre verktøy, overvåker vi hvilke plasseringer man har på de forskjellige søkefrasene.

Monitorering

Å bedre synligheten sin på organiske søk er tidkrevende. SEO er ikke en sprint, men et maraton. Derfor er det viktig at vi som SEO-byrå overvåker og monitorerer nettsidene på nøkkelord og fraser samt egen og konkurrenters rangering på søkemotorene. Etter vår analyse og gjennomgang for optimalisering handler mye om å monitorere nettsidene for å overvåkende kunne gjøre tiltak som bedrer synligheten. Dette setter oss i stand til å agere raskt på feil eller mangler. Google oppdaterer algoritmene sine kontinuerlig og vi må følge disse oppdateringen i samme tempo for å ta eventuelle utfordringer umiddelbart.


Hva er SEO?

Kort fortalt står SEO for Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering som det heter på norsk. Det vi gjør når vi jobber med SEO er å optimalisere sider og innhold for å gi kunder bedre synlighet i søkeresultater hos blant annet Google.

Hvordan jobber man med SEO?

Det finnes mange forskjellige måter å jobbe med SEO på. Dette varierer fra kunde til kunde. Hos noen starter vi med teknisk SEO og hos andre begynner vi med å optimalisere innholdet på sidene.

Tar det lang tid å optimalisere en side?

SEO er et maraton, ikke en sprint. Google og andre søkemotorer gir masse trafikk til siden deres, og det er utrolig viktig å være så synlig som overhodet mulig. Dette tar tid og man må ha litt is i magen når man jobber med SEO. Men bruker man et godt byrå og ikke stresser, så kan man få gode resultater som til slutt gir dere mer trafikk/kunder inn til siden deres.

Hva er SEM?

SEM står for «Search Engine Marketing» og er rett og slett markedsføring i søkemotorer. Under SEM finner man SEO og SEA, «Search Engine Optimization» og «Search Engine Advertising». SEM handler om å gjøre sin bedrift så synlig som mulig i søkemotorer som Google, men også om å få mye relevant trafikk inn via annonser.