Hvorfor integrerte vi WooCommerce nettbutikk med kassasystemet Wallmob og Visma eAccounting for Fine Design ?

av sigrid

Fine Design ønsket å bytte ut nettbutikken sin som var utviklet i Mamut til en mer moderne e-commerce løsning med blant annet større synlighet og mer trafikk som målsetning.

Målsetning for ny nettbutikk

Økning med ny nettløsning i WooCommerce
Økning med ny nettløsning i WooCommerce

Hovedmålsetningen for å investere i ny nettbutikk for Fine Design var å øke synligheten og generere mer trafikk til nettsidene sine både fra organisk trafikk og betalt trafikk.

Målsetning nummer to var å øke konverteringene av trafikken man skapte.

Fine Design selger hagemøbler og utemøbler med forskjellig prisnivå. Og selv om Fine Design er konkurransedyktige så er det for noen en investering å kjøpe kapitalvarer som design- og kvalitetsmøbler. Derfor har målet tidligere vært å bruke nettsidene som utstilling for å få folk inn i butikkene på Fornebu og Sandnes.

Vanligvis er jo konverteringer et hovedmål med en nettbutikk, men Fine Design mente fortsatt at dette var et sekundært mål selv om verden har forandret seg og folk kjøper dyrere ting på nett. For å nå denne målsetningen så må nettbutikken være godt SEO-optimalisert for å skape organisk synlighet, og alt må tilrettelegges for å utnytte annonsemulighetene på Google og i sosiale medier.

I utgangspunktet virket økt synlighet og mer trafikk som en normal utfordring for et av landets beste SEO-byråer med høy kompetanse på WordPress og WooCommerce.

Integrasjon mellom WooCommerce nettbutikk og Wallmob kassasystem.

Men prosjektet gikk ut på mer enn å skape synlighet og trafikk. Det å bytte ut Mamut som nettbutikkløsning med WooCommerce er i utgangspunkt ikke noe problem. Men Fine Design brukte Mamut som regnskapssystem også.

Problemet startet når Visma, som eier Mamut, sa nei til å gi oss tilgang til å legge integrasjonen mellom WooCommerce og Mamut i Vismas driftsmiljø. Dette trodde vi at vi løste greit ved å samarbeide med en av Vismas forhandlere av Mamut og legge integrasjonen i deres driftsmiljø.

Det var likevel ting som fortsatt plaget oss. Det første var at Mamut som nettbutikk/regnskapssystem var utdatert og ikke ville driftes så mange år til. I tillegg var det litt vel kostbart å legge over Mamut i et nytt driftsmiljø enn å beholde det hos Visma.

Etter noen møter og dialog mente vi at vi burde se etter andre alternativer.

Det betydde at vi måtte finne en leverandør som kunne benyttes i denne sammenhengen, og som hadde en integrasjon mot WooCommerce.

Etter mye research og forskjellige dialoger fant vi ut at Wallmob var svært aktuelt å bruke i denne sammenhengen, også fordi Wallmob også eies av Visma og er deres nye satsning på kassasystem internasjonalt. At Maksimer AS allerede hadde utviklet en integrasjon mellom WooCommerce og Wallmob passet også bra.

Kunne prosjektet endres til Wallmob og WooCommerce med regnskapsprogrammet Visma eAccounting i bunnen?

Vi stilte oss derfor spørsmålet om hva som var poenget med å integrere kassasystemet Wallmob og nettbutikkløsningen WooCommerce med et utgående system, uten integrasjon mot et regnskapssystem. I 2019 forventer vi at alt er integrert med hverandre og går sømløst.

Vi fant ut at den eneste grunnen til at kunden ville bli hos Mamut var at de og deres regnskapsbyrå var vant til å bruke dette systemet og at det derfor ville bli jobb for dem å gå over til et annet regnskapssystem.

Men etter vår anbefaling så besluttet de seg for å kutte ut Mamut, som snart ville være utdatert likevel, for å gå for en løsning med WooCommerce og Wallmob og Visma eAccounting i bunnen.

Noen utfordringer rundt Wocommerce og Wallmob oppsto, men i utgangspunket var det ingen store utfordringer for å få kassasystemet til Wallmob, nettbutikken i WooCommerce og Visma eAccounting til å snakke sammen.

Wallmob og WooCommerce trenger et regnskapssystem i bunnen som kunne samle tallene fra kassasystemet i den fysiske butikken og nettbutikken.

Det som ga oss mye hodebry etterhvert var å overføre all grunndata og produktinfo riktig fra Mamut til kombinasjonen WooCommerce/Wallmob/Visma eAccounting.

Alt fra produktnavn, produkt ID, produktvarianter, retailpriser, moms etc var ingen enkel oppgave, da systemene hadde ulike import-maler som skulle følges. Det skulle jo helst også være slik kunden var vant til fra tidligere, og minst mulig skulle være nytt.

Prosjektet gikk fra å være et ganske normalt WooCommerce prosjekt til å bli et solid digitalprosjekt for hele butikken, hvor vi selv måtte gjennomføre og integrere kassasystemet Wallmob, nettbutikken og regnskapssystemet.

Av ulike årsaker er ikke eAccounting integrasjonen aktivitert riktig enda, men alt ligger klart for å aktivere slik at alt kan dokumenteres og overvåkes, både webtrafikk, salg i fysisk butikk og totalsalg. Alt er fremtidsrettet.

Man kan vel trygt si at dette kanskje har vært det mest lærerike prosjektet i Findabilitys historie.  Men vi kan nå si at hvis det er noen som ønsker å knytte WooCommerce opp mot et kassasystem og da helst Wallmob så har vi en kunnskap som kan komme til nytte for flere.

Hva skjedde med det vi er best på – SEO og å skape trafikk ?

Mens vi holdt på med dette utfordrende integreringsprosjektet så skulle vi jo sørge for at synligheten økte, og at den del av trafikken vi hadde ansvaret for ble bedre.

Vi visste at kunden er i en konkurransesituasjon som er ganske sterk, og at konkurrentene blir stadig flere og flinkere, og at konkurransen på nettet øker.

Målsetningen i slike overganger er å beholde synligheten så lenge som mulig og at ny synlighet på nye sider skal komme så raskt som mulig. Man er alltid litt engstelig i slike situasjoner selv om man har gjort det mange ganger tidligere. Det kan faktisk dukke opp problemer med løsninger som ligger enda lenger tilbake en den man emigrerer fra. Aldri la noen som ikke har peiling på SEO gjøre dette alene!

Den ny strukturen skal gi rom for å rangere bedre på eksisterende nøkkelord og på nye nøkkelord, samt at man tenker at strukturen kan utvikles videre og ta høyde for ”den lange halen” som i fremtiden blir viktigere og viktigere.

Selv om slike overganger ofte er en tålmodighetsprøve når det gjelder synlighet, så kan vi allerede kan si med stor sannsynlighet at alle parametere som Google Analytic, Google Search Console, Moz, Semrush, Screaming Frog etc. gir et entydig svar at dette har gått veldig bra.

Synlighetsøkning etter overgang til WooCommerce med Wallmob

Synligheten til Fine Design Hagemøbler har øket “dramatisk” og nettbutikken har allerede nesten doblet omsetningen sammenlignet med hele fjoråret!

Skal du velge en WooCommerce-nettbutikk med eller uten kassasystem fra Wallmob så er Findability et svært godt alternativ som leverandør.