KURS OG FOREDRAG

SEO-foredrag, interkurs for bedrifter, workshops, SEO-analyseverktøy


Strategiarbeid


Hvor er vi og hvor ønsker vi å være? Hvilken målsetting har vi ? Skal vi bygge merkevare, forbedre omdømme eller kun økt salg? Hva skal kommunisere, hvor skal man kommunisere og hvordan skal det kommuniseres? Har vi gjort en vurdering av kost/nytte? Hvilke kanaler skal man prioritere med de økonomiske og menneskelige ressursene man har tilgjengelig? 

Strategiarbeidet krever i dag stor innsikt, datainnsamling, nøye markedsvurderinger og ikke minst samarbeid med partnere med rett fagkompetanse som benytter et bredt spekter av analyseverktøy som grunnlag for utarbeidelse av en strategi.

Kommunikasjonsstrategi

De fleste organisasjoner har en strategi om hva man ønsker å kommunisere. Strategien sier noe om hvilken posisjon man ønsker å ta og hvilken posisjon som er mulig å ta. Man har vurdert sin egen differensiering opp mot konkurrentene, samt troverdigheten i det man kommuniserer. Men man har kanskje ikke tatt høyde for nødvendige endringer på strategien sett i lys av den digitale evolusjonen vi nå er inne i. Hvordan burde man kommuniserer fremover, hvordan ønsker man å fremstå, og hvordan forandrer konkurransebilde seg? Skal virksomheten ha de samme verdiene som tidligere eller burde man endre litt for å tilpasse seg en ny hverdag. Findability hjelper deg med å gjennomgå eventuelle endringer som skal til for å være oppdatert og optimal, også inn i fremtiden.

Mann som skriver på en tavle. Setter opp en arbeidsflytstrategi.

Digital strategi

For mange er det svært komplisert og slitsom å orientere seg i jungelen av de digitale kanalene som i dag eksisterer. Man hører fra mange eksperter at nesten alt er viktig …alt er ikke like viktig. Den kanskje viktigste strategien på digitale flater er å prioritere og velge bort kanaler som er urelevant og heller være god i de man prioriterer. Man må vurdere sine ressursene sine nøye for å få oversikt på hva som er relevant å være med på. Hvis man i tillegg tar i bruk verktøy for måling av resultater om hva som fungerer og hva som ikke fungerer så har man kommet et godt stykke på vei. Findability hjelper deg med å gjøre de vanskelige prioriteringene ut i fra analyseverktøy og faglige vurderinger.

SEO-strategi

I kampen om nye kunder er det ett digitalt virkemiddel man ikke kan se bort fra, det er synlighet på søkemotorer som Google. Uten en god og målrettet SEO-strategi har man heller ingen digital strategi.

Flere og flere ønsker selv å innhente den informasjon man trenger for å gjøre sine valg og ikke bli pushet på annonser fra digitale annonsetjenester som nesten ”fotfølger” deg fra et digitalt media til et annet.

For å være fremtredende på Google må man ta bedre kontroll på egne nettsider, som faktisk er det virkemiddelet for god synlighet på Google. Plasseringene på Google på viktige nøkkelord er det som gjør at nye kunder finner deg når de leter etter produkter og informasjon.

Sosiale medier og digitale annonser kan være med å skape trafikk til nettsidene, men svært ofte ser man at frastøtingsprosenten (”Bounce-raten”) kan være svært høy, rett og slett fordi man ”ramler innom” noe man egentlig ikke var så interessert i. Vi har jobbet innen SEO-strategi i snart 20 år med mange komplekse prosjekter og innehar den fremste kompetansen i Norge.

Innholds- og nøkkelordsstrategi

For å bli synlig på Google med ønsket kommunikasjon, produkter eller tjenester må man lage en innholdsstrategi. Hva skal man skrive om, hvordan skal man skrive og hvilke nøkkelord er viktig å bli synlig på? Bilder og bruk av video blir viktigere og viktigere. Ha alltid i bakhodet at Google ønsker å vise de resultatene som de mener er mest relevant for sine brukere. Så jo mer kunnskap du kan tilføre deres brukere jo høyer vil Google prioritere nettsidene dine.

Men det må gjøre et stykke arbeid før du begynner å fylle nettsidene med innhold. Du har jo en målsetning at brukerne skal få mer informasjon om det som du ønsker å formidle. Problemet er ofte at man ikke klarer å se dette fra utsiden som en ekstern bruker. Man går ofte litt vill i eget stammespråk. Da er det nyttig å la en partner, som vet hvordan Google fungerer, være med å utarbeide strategien sammen med deg.