STRATEGI
Kommunikasjonsstrategi, digital strategi, SEO-strategi, innholdsstrategi

Strategiarbeid

Når man kjenner sitt eget ståsted så må man finne hvor man skal. Hva skal man kommunisere og hvordan skal man kommunisere dette. Hvilke digitale kanaler skal man prioritere med de økonomiske og menneskelige ressursene man har tilgjengelig. Kost/nytte vurderinger blir svært viktig. Strategiarbeidet krever i dag stor innsikt og samarbeid med partnere med høy kompetanse og bredt spekter av analyseverktøy.

Kommunikasjonsstrategi

De fleste organisasjoner har en kommunikasjonsstrategi om hva man ønsker å kommunisere. Hvilken posisjon ønsker man å ta og hvilken posisjon er mulig å ta. Man har tidligere vurdert sin egen differensiering opp mot konkurrentene, samt troverdigheten i det man kommuniserer. Men det er mange som ikke har gjort nødvendige endringer på strategien sett i lys av den digitale revolusjonen vi nå er inne i. Hvordan burde man kommuniserer fremover, hvordan ønsker man å fremstå, og hvordan forandrer konkurransebilde seg. Skal selskapet ha de samme verdiene som tidligere eller burde man endre litt på disse. Findability kan hjelpe deg å gjennomgå denne endringen som nå de fleste må igjennom på et tidspunkt.

Digital strategi

For mange bedrifter er det svært komplisert og slitsom og orientere seg i jungelen av de digitale mediene som i dag eksisterer. Man hører fra mange eksperter at nesten alt er viktig. Alt er ikke like viktig. Den kanskje viktigste digitale strategien fremover blir å prioritere og velge bort å ikke gjøre litt overalt, men heller være god i de mediene man prioriterer. Det er nesten alltid vondt å velge bort noe som andre mener er viktig, men det blir nok en nødvendighet for de fleste. Man må vurdere sine menneskelige og økonomiske ressurser nøye for å få oversikt hva man kan være med på. Hvis man i tillegg tar i bruk målingsverktøy om hva som fungerer og hva som ikke fungerer så har man kommet et godt stykke på vei. Vi i Findability hjelper deg gjerne med å gjøre de vanskelige prioriteringene.

SEO Strategi

I kampen om nye kunder er det ett digitalt virkemiddel man ikke kan se bort fra, og det er synlighet på søkemotorer som Google. Uten en SEO-strategi har man heller ingen digital strategi.

Flere og flere ønsker selv å innhente den informasjon man trenger for å gjøre sine egne valg og ikke bli pushet på annonser av digitale annonsetjenester som nesten ”fotfølger” deg fra et digitalt media til et annet.

For å være synlig på Google må man ta bedre kontroll på sine egne nettsider som faktisk er det virkemiddelet som blir synlig på Google. Plasseringene på Google på viktige nøkkelord er det som gjør at nye kunder selv finner deg når de leter etter produkter og informasjon.

Sosiale medier og digitale annonser kan være med å skape trafikk til nettsidene, men man ser svært ofte at ”Bounce Raten” frastøtingsprosenten kan være svært høy, rett og slett fordi man ”ramler innom” noe man egentlig ikke var så interessert i. Vi har jobbet SEO-strategi i snart 20 år og med mange forskjellige typer prosjekter. Vi hjelper gjerne deg også.

Innholds- og nøkkelordsstrategi

For å bli synlig på Google på det man ønsker å bli synlig på så må man lage en innholdsstrategi. Hva skal man skrive om, hvordan skal man skrive og hvilke nøkkelord er viktig å bli synlig på. Bilder og bruk av video blir viktigere og viktigere. Ha alltid i bakhodet at Google ønsker å vise de resultatene som de mener er mest relevant for sine brukere. Så jo mer kunnskap du kan tilføre deres brukere jo høyer vil Google prioritere nettsidene på sine sider.

Men du må jo gjøre et stykke arbeid før du begynner å fylle nettsidene med innhold. Du har jo en målsetning at brukerne skal få mer informasjon om det som du ønsker å formidle. Problemet er ofte at man ikke klarer å se dette fra utsiden som en ekstern bruker. Man går ofte litt vill i eget stammespråk. Det er derfor nyttig og la noen eksterne, som vet hvordan Google fungerer, være med å lage en strategi sammen med deg.