Findability Norge kjøper seg inn i Findability Tyskland

Det er et nært forhold mellom Findability Norge og Tyskland. Det har en lengre tid vært faste møter hvor de to selskapene møtes og diskuterer felles prosjekter og samarbeid. Nå knyttes selskapene enda tettere sammen.

I flere tilfeller har prosjekter som inneholder teknisk SEO blitt løst fra Norge. Teknisk SEO er ikke så avhengig av språk og kan med letthet løses på distanse. Derfor har Findability Norge ved flere anledninger løst slike oppgaver for tyske selskaper. Uwe Tippmann fra Findability Norge er en av landets desidert beste SEO-rådgivere og har erfaring fra tidligere med å jobbe både i det tyske, franske, nederlandske og skandinaviske markedene.

Findability Norge får også flere og flere internasjonale prosjekter selv. Både det engelske og de skandinaviske språkene er ganske lett håndterbart, men når det kommer til de tyskspråklige landene som Tyskland, Østerrike og Sveits er det en forutsetning å kunne jobbe på morsmålet og kjenne lover og regler.

CEO i Findability Tyskland Martin Polster, som selv er fra Østerrike/Wien og har bodd i Tyskland i 20 år, gleder seg til å kunne hjelpe norske og skandinaviske kunder i det tyskspråklige markedet.

Findability Norge har nå et svært godt oppsett til å hjelpe bedrifter inn i de tyske markedene, og for de som går med tanker om å begynne å jobbe med digital markedsføring i for eksempel Tyskland er det bare å ta kontakt.