Kan SMB-bedrifter komme høyere opp på Google enn store

Konkurransen om å få topplasering på Google har blitt tøffere. Det kan kanskje virke vanskelig for mindre bedrifter å komme høyere opp på Google enn de store. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Situasjonen kan være motsatt.

De større bedriftenes konkurransefordeler på Google

Det finnes noen områder hvor en større bedrift har fordeler. Nettsidene/websidene er ofte mer omfattende med mer innhold. De større selskapene kan ofte være eldre og har derfor lengre historikk på internett. De har mer aktivitet på sidene fordi man har flere ansatte og kunder/leverandører. Totalt er det rundt 250 signaler som avgjør plasseringen på Google. På andre områder har mindre bedrifter sine fordeler.

SMB-bedrifter har mindre og mer oversiktlig marked

Mindre bedrifter har som regel et mindre produktspekter og et mindre geografisk marked å forholde seg til. Det gjør det letter å ha fokus på disse områdene fordi de er mer oversiktlige/begrensede, og det er mindre konkurranse på Google i et geografiske marked. Bare det å skrive inn et geografisk område i en tekst og en title tag gir fort en plass på førstesiden eller til og med en topplassering på Google geografisk. Geografisk SEO er noe som mange glemmer. Her er det mye lettere å få gode plasseringer på Google.

SEO kunnskap

Kunnskap og interesse for SEO og synlighet på Google ligger hos enkeltpersoner og er ikke en del av en kultur hos større bedrifter. Så enkeltpersoners SEO-kompetanse kan være like god i en SMB-bedrift som i et større selskap. Ofte er også veien opp til en toppleder kortere slik at man lettere kan skape forståelse hos lederne hvor viktig trafikken på nettsidene faktisk er. Dette er fortrinn som fort kan gi topplasseringer på Google.

 

Store nettsider kan også være en ulempe.

Det å fylle store nettsider med fortløpende spennende og relevant innhold er en ressursutfordring. Og ikke minste skal man passe på at dette ikke skaper duplicate content som blir straffet av Google med lavere synlighet. Det og stadig måtte kreere nye og kanskje unike title tags og meta-beskrivelser kan være en kjempejobb med store nettløsninger. Jo flere sider man har jo flere feil av type 404 og 302 og andre tekniske problemer kan oppstå, som igjen blir straffet med lavere synlighet av Google.

Uten navn
Hydro har enda ikke klart å gjøre sine nettsider mobilvennlige.

Store endringer av nettsider/websider.

Her har de store bedriftene virkelig en utfordring. Det kan være som å snu en supertanker på vannet. Det kan ta utrolig lang tid før man kan endre retningen.

Ikke bare skal veldig mange mennesker involveres. Men det innbefatter kompliserte valg og store investeringer i publiseringsløsninger, domenestrategi, driftmiljøer og datautstyr. Det er svært mange hensyn å ta i forhold til avdelinger, brukervennlighet, nytt innhold og tekniske løsninger. Dette går det ofte politikk i også. Disse kompliserte prosessene i de store selskapene gjør at det kan være lettere for mindre bedrifter å komme raskere høyere opp på Google enn de store.

Stor fleksibilitet og raske beslutninger

En mindre organisasjon med kortere vei mellom ledernivåer kan snu seg mye rasker på nett hvis markedet endrer seg. En WordPress-løsning eller andre open-sourch løsninger er ofte gode nok for de aller fleste SMB-bedrifter, og det finnes svært mange med kompetanse til å jobbe med utvikling. WordPress fungerer også godt i SEO sammenheng og er teknisk enkelt slik at man ikke trenger så mye ekstern hjelp når man skal gjøre forandringer. I hvert fall er det lett å få hjelp. Dette kan være en større konkurransefordel i fremtiden enn mange er klar over.

 

Les mer om hvordan komme høyt opp på Google på vår SEO blogg.

Trenger du hjelp til å bli mer synlig på Google enn din større konkurrent så send en mail til tom@findability.no