Forfatterarkiv | Tom Martinsen

SEO-analyse og SEO-rapporter av viktige nøkkeltall og feil

Hvis du vil ha en SEO-analyse av nettstedet er det enkelte nøkkeltall man bør ha med, selv om man skal være forsiktig med å kopiere hvilke nøkkeltall man skal ha med fra en SEO-rapport til en annen.Nettsteder er veldig forskjellige og derfor er prioriteringen av nøkkeltall også forskjellig. En SEO-analyse må derfor ta hensyn til […]

Les mer

Kan SMB-bedrifter komme høyere opp på Google enn store

Konkurransen om å få topplasering på Google har blitt tøffere. Det kan kanskje virke vanskelig for mindre bedrifter å komme høyere opp på Google enn de store. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Situasjonen kan være motsatt. De større bedriftenes konkurransefordeler på Google Det finnes noen områder hvor en større bedrift har fordeler. Nettsidene/websidene er […]

Les mer

SEO kurs for å få topplasseringer på Google – Gratis

Ingen SEO-eksperter kan love deg topp-plassering på Google. De SEO-spesialistene som gjør det må man ta med en stor klype salt. Men det finnes en del SEO-regler man bør følge for om mulig få topplassering. Findability gir gratis SEO kurs for å hjelpe deg å komme høyt opp på Google. Gratis kurset vil ta for […]

Les mer

Gratis SEO-kurs hos SEO-byrå før du lanserer nye nettsider/websider

Trenger du hjelp til SEO? Det finnes mange SEO-spesialister, SEO-konsulenter og tilbydere av nettsider som sier de har tatt hensyn til søkemotoroptimaliseringen når de lager dine nye nettsider/websider. Nå kan du få gratis SEO-kurs hos en SEO-spesialist fra oss i Findability før du lanserer nye websider. SEO-kurs må man ha før lansering av nettsider/websider ikke […]

Les mer

Synlighet på Google blir borte ved nye nettsider

Når man bytter CMS/publiseringsløsning, får nye nettsider eller gjør større endringer så kan synlighet og historikk som Google har bli borte og man raser på rankingen. Søk SEO-hjelp før du skal ha nye nettsider og problemene oppstår. Mange er ikke klar over dette. Andre tror at denne reduksjonen i synlighet er helt naturlig i en […]

Les mer

SEO-analyse, SEO-kurs og rapport for ledere

SEO analyse og SEO rapporter er svært viktig for å kunne navigere riktig i forhold til trafikken på internettsidene. SEO rådgivere er helt avhengig av disse analyseverktøyene. Sitter man i dag som leder i en bedrift eller organisasjon så har man en rekke krav og oppgaver forbundet med denne stillingen. Oppfølging av selskapets eller organisasjonens […]

Les mer
×