Hvorfor jobbe med SEO (søkemotoroptimalisering) og SEO-strategi ?

SEO og søkemotoropptimalisering har nå blitt et svært viktig virkemiddel i mediamixen. Uten en SEO-strategi har man faktisk ikke en digital strategi.

 

Den digitale utviklingen presser bedrifter og organisasjoner til å tenke nytt. Hvis man vil bli funnet på nettet og hos Google må bedriftene tilpasse seg de endringene som skjer hele tiden. Bedriften kan faktisk både spare og tjene penger ved å tilpasse nettsidene sine i forhold til å bli funnet på nettet. Trafikk til nettsidene er nesten som rene penger å regne. Det er enormt med muligheter for å utnytte den informasjonen som blir lagt igjen når noen er inne på en organisasjons nettside.

SEO eller søkemotoroptimalisering er utrykk som brukes mye i vår bransje. Men vi i Findability as snakker helst om brukeroptimalisering. Nettider skal designes, programmeres og tilpasses med tekst og innhold slik at det er lett for brukeren å finne den informasjonen man er ute etter. Googles mantra er at hvis nettsider er godt tilpasset brukeren så liker Google det. Og det betyr igjen høyere rangering hos Google. Mange har nå startet egne nettbutikker og for dem er jo en selvfølgelighet og ville bli funnet på nett. Men det er nesten like viktig for andre også. Det begynner nå å bli forretningskritisk for store deler av næringslivet og bli funnet og vurdert som en seriøs samarbeidspartner for potensielle kunder.

SEO eller brukeroptimalisering er et kontinuerlig arbeid fordi Google hele tiden gjør endringer. De gjør faktisk små endringer hver eneste dag og store vesentlige endringer 4/5 ganger i året. Mange synes det er helt naturlig å bruke penger på annonsering, men setter ikke av penger til løpende SEO – arbeid og brukeroptimalisering. Med 15 års erfaring med å jobbe med dette kan vi faktisk love store forbedringer når det gjelder synlighet på nett. Sett gjerne av ekstra budsjetter til SEO – arbeid eller brukeroptimalisering, men det er ikke nødvendig. Ved å endre litt på de budsjettene man allerede har fra annet markedsføringsarbeid så vil du få en mer effektiv utnyttelse av markedsbudsjettene dine.