SEO – first

Det er vel ikke nødvendig å forklare hvorfor alle organisasjoner må ha en nettside i dag. Det har mer eller mindre alle. Likevel er det svært mange som ikke bruker nok ressurser på at nettidene skal bli funnet. Evnen til å finne informasjon på nettet varier voldsomt blant brukere av internett. Findability as (evnen til å finne) har som forretningsområde å hjelpe organisasjoner med denne jobben. Når man setter sammen markeds- eller informasjonsbudsjetter burde man starte med å inkludere brukeroptimalisering / SEO / søkemotoroptimalisering som en del av totalbudsjettet med en gang.

Mange annonsører bruker store ressurser på tradisjonelle medier for å markedsføre / informere tilfeldige brukere av disse mediene. Det kan være riktig hvis man allerede har gjort jobben med å nå de som faktisk selv oppsøker informasjon, og som ikke bare er tilfeldige mottakere av reklame / informasjon. De som oppsøker informasjon har selvfølgelig en svært mye større sannsynlighet å konvertere dette til handling.

Ved riktig bruk av SEO / brukeroptimalisering så kan man faktisk redusere budsjettene på kjøpt reklame eller PR. Selv budsjettene på Adwords / PPC kan reduseres hvis man gjør SEO – arbeidet riktig. Men vi anbefaler absolutt bruk av Adwords og PPC i tillegg. For oss i Findability as er det nok litt underlig at mange bruker månedlig retainere på PR-arbeid for å nå tilfeldige lesere, men ikke gjør det samme på SEO for å nå brukere som leter etter informasjon. Vi mener at man først skal sette av budsjetter til SEO og deretter kan man budsjetter på tradisjonell måte. Nå digitaliseres verden med en enorm hastighet. Det er ikke uten grunn at VG mistet 10 % av sine avis-lesere fra 2014 til 2015.

I tillegg til at SEO må inn i budsjettene med en gang, så er begrepet SEO – first også viktig ved utvikling av nye nettsider. Man kaster bort mye penger ved å gjøre SEO – arbeidet i etterkant av at sidene er ferdige. Det er selvfølgelig mer kostnadseffektivt å gjøre ting riktig med en gang enn å måtte rette opp i feil før man begynner arbeidet. En SEO – eksepert som kommer inn på et tidlig stadium kan øke synligheten og brukervennligheten på nettsidene betraktelig uten for store ekstrakostnader. Det kan også være smart å få råd om hvilke publiseringsystemer som er mest SEO – vennlige. Mange SEO – selskaper som oss i Findability as er helt objektive i våre råd fordi vi ikke utvikler nettsider selv. Da kan vi gi gode råd om valg av CMS-system og leverandører på fritt grunnlag.

Det tredje punktet under SEO – first er valg av domenestrategi. De fleste har jo gjort sine strategivalg. Men hvis man er på vei inn i en organisasjonsendring, fusjon, oppkjøp eller annen type sammenslåing så er dette noe som er svært viktig å avklare! Her er det mange store og små selskaper som virkelig bommer stort og ikke får med seg mange tiår av historikk fra «gamle» nettsider. Ring oss i Findability as eller et annet annerkjent SEO – byrå når man er inne i slike prosesser så vil du bli fortalt hvor viktig dette er. Men vær veldig oppmerksom på valg av SEO – byrå. Ikke alle vet hva som må gjøres for å ta vare på gammel historikk.