Teknisk SEO og søkemotoroptimalisering

At et nettsted trenger teknisk søkemotoroptimalisering kan nesten være umulig å vite for den vanlige nettstedseier. Den beste indikasjonen på dette er at man ikke kommer høyt opp på Google selv om man har jobbet med nøkkelord. Hvis så er tilfelle kan en SEO-revisjon fra et SEO-byrå være et nødvendig skritt å ta.

Teknisk SEO er et begrep som ligger faglig mellom innholds-arbeid og dataprogrammering for å beskrive dette veldig enkelt for menigmann. På den ene siden har man mer eller mindre kreativt innhold på en nettside og på den andre siden dataprogrammering og CMS/publiseringssystemer.

Mange kunder tror at søkemotoroptimaliseringen blir tatt hensyn til av disse fagfeltene når man utvikler nye nettsider eller oppgraderer eksisterende. Dessverre viser det seg gang på gang at dette ikke blir gjort. Man kan spørre seg hvorfor ikke dette blir tatt alvorlig når man vet at hele 50% av trafikken til en nettside kommer fra organisk søk hvis nettsidene er optimalisert riktig. Søkehyppigheten hos Google øker fra år til år, og nå søker vi ikke lenger bare etter enkelte ord men hele fraser. De yngre stiller til og med spørsmål de forventer å få svar på av nettsider som er indeksert riktig hos Google. Det er utrolig mye ”business” som kan gå tapt ved å ikke få den trafikken man kunne fått.

 

Straffet hos Google?

Teknisk SEO ligger nok likevel mye nærmere leverandørene av den teknisk løsningen enn hos innholds-leverandører som kreative miljøer og mediebyråer. Vi ser gang på gang feil som gjør at nettsidene er straffet av Google. Dette betyr at Google synes den tekniske løsningen er satt sammen feil eller at publiseringsløsningen ikke er god nok. Straffen fra Google blir at man får en dårligere plassering ved søk enn man ellers kunne fått. En straff kan for eksempel være at man ikke får bedre enn 11 plass (side 2) på søk på nøkkelord som ellers er gode og relevante, men straffen kan være større eller mindre.

Typisk feil som gir straff er feil av typen ”404 not found” som betyr at Google ikke finner siden eller 302 som betyr at siden er midlertidige.

“Duplicate content” er også et vanlig problem. Det betyr at man har for mange like sider eller title tags med likt eller uten innhold. Google vil da vise kun en eller noen av sidene. Dersom Google finner for mye, for lite eller ikke finner noe som helst, kan dette få store konsekvenser for synligheten. Det er faktisk ca. 250 signaler som avgjør hvor synlig man blir hos søkemotorene, så man burde uansett bruke et teknisk SEO-byrå for å finne ut av problemene eller få laget en tilstandsrapport for å få fullstendig kontroll.

 

Google forstørrelsesglass

 

Nøkkelordsanalyse

Det hjelper lite å være god på nøkkelordanalyse og bruk av nøkkelord i innholds-arbeidet hvis man ikke har jobbet seriøst med teknisk SEO. Mange som jobber med innhold og utvikling av nøkkelord tenker ikke på at mye av arbeidet kan være bortkastet når det gjelder organisk trafikk, hvis den tekniske delen av SEO-arbeidet ikke er gjort riktig. Dersom man har gjort en grundig nøkkelordsanalyse så burde man sette seg ned å se om man kommer opp i Google på disse ordene. Hvis man ikke gjør det så kan dette være en indikasjon at det er noe teknisk galt som straffer deg. En annen mulighet er selvfølgelig å ta kontakt med oss i Findability så vil vi raskt finne ut om noe ikke er som det skal. Det finnes utrolig mange faktorer som spiller inn for din synlighet.