SEO-arbeid

SEO-arbeid består primært av tre overordnede funksjoner. Først gjør man en SEO-analyse av nettstedet og trafikken. Så begynner man å utføre arbeidet etter en prioritert rekkefølge helt spesifikt for ditt nettsted.

Både mens arbeidet pågår og i etterkant så monitorerer og overvåker man både nettstedet og trafikken. De fleste SEO-byråer vil gi deg løpende statusanalyser på innhold basert på SEO-verktøyene som brukes. Men færre har kompetanse som Findability til å gjøre den tekniske analysen.

SEO-analyse

I dag bruker vi i Findability over 10 forskjellige analyseverktøy for å finne ut hvilke utfordringer og muligheter som finnes hos de forskjellige nettstedene. Den analysejobben vi gjør før vi begynner med selve SEO-arbeidet er selvfølgelig ekstremt viktig. Nesten alle nettsteder har en eller flere større utfordringer enten teknisk elle innholdsmessig. Da blir den første delen av jobben å lage en SEO-analyse før vi begynner å jobbe, slik at vi ikke begynner i feil ende. Det finnes en rekker parametere og enormt med statestikkunderlag som et nettsted gir fra seg og som vi ser etter når vi gjør analysen. På bloggen vår kan du lese mer om disse.

Men med vår kompetanse og analyseverktøy så kan vi også i løpet av kort tid gjøre forbedringer som raskt vil øke synligheten på Google uten nødvendigvis å lage en større rapport. Men kommer du til oss vil vi anbefale at du skaffer deg innsikten som trengs for å jobbe seriøst med SEO fremover.

Teknisk SEO

Teknisk SEO er et område som har blitt viktigere og viktigere etter hvert som det finnes flere og flere tilbydere av nettsider. Dette arbeidet består i og få Google til å forstå nettstedet og til å åpne opp for problemer som hindrer innholdet i å bli synlig. Her jobber vi ofte sammen med den tekniske leverandørene for å rette opp i feil som har akkumulert seg over tid eller feil som oppsto ved lansering. Vi er i disse situasjonene på mange måter kundens representant overfor de tekniske miljøene.

Den optimale måten å jobbe med teknisk SEO på er at et SEO-byrå med teknisk kompetanse som Findability blir med fra planleggingen og etableringen av nye nettsider, da slipper man ofte problemer senere.

Nøkkelordsoptimalisering (title tag, meta etc.)

En nøkkelordsanalyse er forutsetning for å kunne jobbe seriøst med synlighet på dine forretningsområder. Det er veldig fort gjort å overse nøkkelord eller fraser som er viktige, og som kan ha store søkevolumer på Google. Mange blir overrasket over ting man finner under en slik analyse.

Det er dog litt viktig å ikke legge ambisjonsnivået på hvor mange nøkkelord man skal jobbe med for høyt. Som mye annet så er dette ofte en ressursutfordring. Nøkkelordene eller trigger-ordene skal etter analysen brukes fornuftig i alt fra URLer, Title tags, overskrifter, ingresser, mellomtitler, metabeskrivelser, tekster og lenker. Her er det fort gjort å gå litt vill i terrenget så man er avhengig av viktige analyseverktøy for å overvåke plasseringene på søkemotorene av disse utvalgte nøkkelordene. Dette er områder som Findability jobber med hver eneste dag.

Monitorering/overvåking

En forutsetning for å kunne jobbe aktivt med søkemotoroptimalisering er at man monitorerer og overvåker nettstedet og Google kontinuerlig.

Her kan man lett fange opp om man mister eller vinner plasseringer på Google. Hvilken utvikling konkurrentene har. Søkeord som har blitt mer eller mindre relevante og hvor ofte de blir klikket på hos søkemotorene.

Om digitale annonser gir den trafikken du tror, hvor stor frastøtingsfrekvensen (Bounce Raten) er eller hvor mange sider som faktisk blir besøkt av brukeren.

Ikke minst kan man fange opp de tekniske feilene som kan oppstå på et nettsted. Dette er en umulig oppgave hvis man ikke har analyseverktøyene og kompetanse på å bruke disse. Men det er derfor det finnes SEO-byråer som Findability.

Kontakt oss

×