Analyse og overvåking

En situasjonsanalyse er ekstremt viktig. Nesten uansett hva man jobber med så ønsker man å få en oversikt over hvor man står i dag. Det er helt nødvendig for å se om man styrer mot målene sine og for å kunne legge en plan om hvordan man kommer dit. I den digitale verden er dette kanskje enda viktigere, men også lettere siden alle tall er tilgjengelig.

Trafikkanalyse

Er nettsiden din viktig for å nå dine mål? I så fall er analysering av trafikken fra annonsering og søkemotoroptimalisering/SEO viktig, og det kommer til å bli enda viktigere fremover. For å få kontroll over trafikken til din nettside må trafikken analyseres grundig.

Google Analytics og Google Search Console er fine gratisverktøy som svarer deg på mye. Hvor kommer trafikken fra? Hvem er brukerne og hva liker de? Hvordan er responsen annonsering og plasseringene dine på Google?

Vi jobber med ytterligere mange digitale analyseverktøy som gir enda flere svar. Om du lar oss ta en trafikkanalyse for deg vil du få raskt svar på forbedringsområder som vil gi deg mer trafikk.

Teknisk analyse

Teknisk analyse av nettstedet gjøres for å finne ut om Google straffer eller nedgraderer nettstedet ditt. Mange jobber med å optimalisere nettstedet for å se visuelt bra ut, og for at innhold skal være godt og relevant. Men hvis Google finner tekniske problemer med nettstedet så kan dette bety at man ikke får de plasseringer som man ellers ville ha fått på Google. Google ”dytter” dermed nettstedets resultater lenger bak/ned. Vi kan hjelpe deg med å avdekke om du er straffet av Google og hvordan dette gir bedre plasseringer på Google.

Digital konkurrentanalyse

Alle har konkurrenter. I den digitale verden er det svært enkelt å holde oversikten over hva konkurrentene din gjør. Gjennom digitale analyseverktøy kan du fortløpende få rapporter om konkurrenter setter i gang større aktiviteter for å skaffe seg et forsprang til deg. Og hvor synlig disse er digitalt i forhold til deg selv.
På Google har du egentlig to sorters konkurrenter. De du har som konkurrenter i markedet og de som kan ”stjele” plasser fra deg på Google. Findability med våre analyseverktøy kan hjelpe deg med å holde oversikt over alle typer konkurrenter, og hvilken plassering du selv har på søkemotorene til enhver tid.

Innholdsanalyse

Mange organisasjoner har over tid fylt på nettsidene med tekst- og innhold fra flere forskjellige personer. Innholdet kan derfor være dårlig strukturert. På et gitt tidspunkt burde man kontrollere innholdet man har produsert opp mot det man ønsker å kommunisere. Innholdet på sidene er også svært viktig for å bli synlig på søkemotorene som blir alt viktigere.

Har man ikke den fulle oversikten over hva man ønsker å være synlig på og hva man faktisk er synlig på så er kanskje tidspunktet for en innholdsanalyse kommet. Findability er både behjelpelig med å analysere innholdet og til å produsere innhold som gjør at du blir mye mer synlig.

Kontakt oss

×