Findability

Navnet Findability as valgte vi fordi det kort og godt betyr «evnen til å finne». Det er et utrykk i vår bransje som er helt relevant for de tjenester vi tilbyr. Evnen til å gjøre det lettere å finne informasjon ved hjelp av søk er kjernen i Findability sin forretningsstrategi. Ordet findability er et utrykk for enkelheten ved å finne relevant informasjon på websider gjennom bruk av søkemotorer som Google. Ordet brukes som regel bare i sammenheng med web og internett.

Ordet findability definerer da veldig godt det forretningsområdet vi jobber med. Gjennom vår kompetanse, vårt nettverk og våre verktøy skal vi gjøre det mulig for brukerne og finne den informasjonen de trenger hos de kundene som bruker våre tjenester, samt å analysere denne trafikken til det beste for både brukere og kunder.